Polityka Prywatności

  1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.inzynieriabiegania.pl przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody przez kupującego, w celach marketingowych.
  2. Dane osobowe pozyskiwane są przez usługodawcę poprzez ich podanie przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu treningowym wypełnianym przy wyborze usługi. Podanie danych osobowych przez użytkownika w w/w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.
  3. Poza danymi zamieszczonymi w formularzach, o których mowa w pkt. 2., użytkownik ma możliwość dostarczenia usługodawcy i trenerowi wyników swoich aktualnych badań wydolnościowych. Zamieszczenie wyników jest nieobowiązkowe i nie wpływa na możliwość realizacji usługi. Jednocześnie jednak, pozyskanie przez trenera wyników badań wydolnościowych użytkownika umożliwia mu dokładniejsze dopasowanie treningu do możliwości zawodnika.
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez usługodawcę oraz przez trenera, który realizuje usługę treningową wybraną przez użytkownika.
  5. W każdej chwili użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, a nadto może zmienić, sprostować i uzupełnić dane, żądać czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania, a także, gdy są zbędne do realizacji umowy, żądać ich usunięcia.
  6. Usługodawca wykorzystuje tzw. pliki „cookies”, tj. informacje zapisywane po stronie przeglądarki użytkownika, odczytywane następnie przez serwer, który je utworzył, w celu dostarczenia danych usprawniających działanie przeglądarki. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Aby blokować automatyczne działanie „cookies” należy zmienić ustawienia przeglądarki.