Regulaminy

Regulamin usług trenerskich – dzienniczek treningowy

Regulamin kursów online – szkolenia dla biegaczy


Regulamin usług trenerskich – dzienniczek treningowy

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy prowadzony pod adresem inzynieriabiegania.pl wraz ze stanowiącą jego integralną część aplikacją treningową (app.inzynieriabiegania.pl) prowadzone są przez firmę
  Inżynieria biegania Dawid Malina
  ul. Księdza Szwedy 7b/10
  44-207 Rybnik
  NIP: 642-311-40-85
  REGON: 36335379
  e-mail: twojtrener@inzynieriabiegania.pl
  telefon: 510 509 378
  nr rachunku bankowego: PL70 1140 2004 0000 3702 7603 4279
  określaną dalej jako „Usługodawca”.
 2. Usługodawca jest jednocześnie administratorem w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Każda osoba korzystająca z serwisu staje się jego użytkownikiem.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z usługodawcą poprzez umieszczony na stronie internetowej formularz kontaktowy, a także przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.

II. Rejestracja

 1. W celu korzystania z płatnych usług oferowanych przez usługodawcę, niezbędne jest zarejestrowanie się w aplikacji treningowej (app.inzynieriabiegania.pl).
 2. Warunkiem zarejestrowania się w apliakcji trenigowej jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.
 4. Rejestrując się w aplikacji treningowej, użytkownik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na realizowanie planów treningowych oraz że przystępuje do treningów na własną odpowiedzialność. Jednocześnie użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż realizacja treningów związana jest z wysiłkiem fizycznym oraz może nieść za sobą ryzyko kontuzji, wobec czego, w razie złego samopoczucia lub niepokojących objawów zdrowotnych, odstąpi od wykonania treningu lub przerwie jego realizację i poinformuje trenera oraz, w razie potrzeby, skontaktuje się z lekarzem.
 5. Usługodawca zaleca, aby przed zakupem usługi i przystąpieniem do realizacji treningu, użytkownik skonsultował się z lekarzem i uzyskał pozytywną opinię co do możliwości podjęcia wysiłku fizycznego.

III. Zakup usług i metody płatności

 1. Po zarejestrowaniu się w aplikacji treningowej użytkownik może przystąpić do wyboru usługi, jaką chce zakupić. Usługodawca oferuje następujące usługi:
  – trener on-line;
  – opieka trenerska.
  Szczegółowy opis oferty dostępny jest na stronie internetowej www.inzynieriabiegania.pl/plany-treningowe/.
 1. Po wybraniu odpowiedniej usługi, użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym podaje dane dotyczące przebiegu wcześniejszego treningu. Uzupełnienie formularza pozwoli trenerowi na dopasowanie treningu do możliwości i aktualnej formy użytkownika.
 2. Na etapie dokonywania zakupu usługi, użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wynikającego z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 3. Użytkownik może wykupić daną usługę na okres pozostały do końca danego miesiąca kalendarzowego (jeżeli użytkownik dokona zakupu usługi do 20-go dnia miesiąca) albo na okres całego następnego miesiąca kalendarzowego (jeżeli użytkownik dokona zakupu usługi po 20-tym dniu miesiąca).
 4. Jeżeli użytkownik dokona zakupu usługi do dnia 20-go (włącznie) danego miesiąca, koszt usługi będzie odpowiadał wprost proporcjonalnie okresowi, przez jaki usługa będzie świadczona, tj. uzależniony będzie od ilości dni pozostałych do końca danego miesiąca. Użytkownik nie ponosi kosztów za czas wyznaczony dla trenera na sporządzenie planu treningowego (maksymalnie 5 dni).
 5. Jeżeli użytkownik dokona zakupu po 20-tym dniu danego miesiąca kalendarzowego, usługa będzie świadczona od początku następnego miesiąca kalendarzowego. W tym przypadku użytkownik za wykonanie usługi ponosi koszt wynikający z cennika znajdującego się na stronie internetowej inzynieriabiegania.pl/plany-treningowe/.
 6. Termin płatności za usługę:
  -wynosi 1 dzień – dla użytkowników, którzy wykupili usługę do dnia 20-go danego miesiąca;
  – przypada na 28-my dzień miesiąca – dla użytkowników, którzy wykupili usługę między 20-tym a 28-mym dniem miesiąca;
  – wynosi 1 dzień – dla użytkowników, którzy wykupili usługę po 28-mym dniu miesiąca;
  – przypada na 28-my dzień miesiąca – w przypadku użytkowników, dla których usługa zostaje automatycznie odnowiona (patrz pkt. 8.).
 7. Wybrana przez użytkownika usługa zostaje automatycznie odnowiona na kolejny miesiąc. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować ze świadczenia usługi, powinien poinformować o tym fakcie trenera lub usługodawcę w terminie do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego użytkownik nie zamierza korzystać z usług.
 8. 21-go dnia miesiąca użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną (za pośrednictwem aplikacji treningowej) powiadomienie o płatności za kolejny miesiąc. Niedokonanie płatności do 28-go dnia miesiąca jest jednoznaczne z rezygnacją z zakupu usługi na kolejny miesiąc.
 9. Usługodawca honoruje następujące metody płatności:
  – szybki przelew internetowy za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

  – przelew tradycyjny.
 10. Po dokonaniu płatności, usługodawca wystawi użytkownikowi paragon, który dostępny będzie w aplikacji treningowej (na koncie użytkownika). Na żądanie użytkownika, zgłoszone przed dokonaniem płatności, usługodawca może wystawić rachunek imienny, który zostane wysłany drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

IV. Realizacja usług

 1. W przypadku użytkowników, którzy wykupili usługę po raz pierwszy lub po przerwie (tj. bez kontynuacji), realizacja usługi następuje w terminie pięciu dni od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Jest to czas, w którym trener sporządza plan treningowy dla zawodnika. W przypadku kontynuowania usługi przez kolejne miesiące, plan treningowy zawodnika zachowuje swoją ciągłość.
 2. Plan treningowy jest weryfikowany:
  – raz w tygodniu (w przypadku usługi “Opieka trenerska”);
  – dwa raz w miesiącu (w przypadku usługi “Trener online).
 3. Użytkownik ma obowiązek informowania trenera o rezultatach treningu poprzez uzupełnienie planu treningowego według zasad podanych w zakładce “Objaśnienia” w aplikacji treningowej. Użytkownik dla lepszego dopasowania treningu zobowiązuje się wpisywać rezultaty swoich treningów co najwyżej z 1-dniowym opóźnieniem.
  Jeżeli rezultaty treningu nie będą uzupełniane jak wskazano powyżej, wtedy użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji. Dodatkowo trener będzie rozpisywał dalszy plan treningowy, jakby wcześniejsze zaplanowane treningi zostały zrealizowane według założeń.
 4. Użytkownik ma obowiązek informowania trenera o zaplanowanych zawodach poprzez dodanie ich do planu treningowego w aplikacji treningowej. Każde zawody mają przypisany priorytet według zasady:
  – priotytet A – główne zawody w sezonie (maksymalnie 3 zawody w roku);
  – priorytet B – zawody sprawdzające;
  – priorytet C – zawody w formie treningu.
  Zawody muszą być dodane mimum:
  – 12 tygodni wcześniej (priotytet A);
  – 8 tygodni wcześniej (priotytet B);
  – 4 tygodnie wcześniej (priorytet C).
  Jeśli zawody będą dodane później, to rozpisany plan treningowy może nie być dopasowany do dodanych zawodów.
 5. Użytkownik może kontaktować się z trenerem za pomocą komentarzy pozostawianych pod planem treningowym w aplikacji treningowej lub w przypadku w pakietu “Opieka trenerska” także telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w profilu trenera w aplikacji treningowej. Trener odpowiada na komentarze najpóźniej na drugi dzień roboczy w przypadku pakietu “Opieka trenerska” lub raz w tygodniu w przypadku pakietu “Trener online”. W przypadku urlopu (o którym mowa w punkcie IV.10 regulaminu) trener odpowiada do trzech dni roboczych po jego zakończeniu.
 6. Zmiany w planie treningowym wynikające z nagłych sytuacji (choroba, kontuzja, wyjazd itp.) mogą zostać wprowadzone:
  – na bieżąco (w przypadku usługi “Opieka trenerska”);
  – dwa raz w miesiącu (w przypadku usługi “Trener online”).
  Zamiany zostają wprowadzone od kolejnego dnia trenigowego po ustaniu nagłej sytuacji.
 7. Użytkownik deklaruje dni treningowe w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w punkcie III.2 regulaminu. Użytkownik może zgłosić chęć zmiany dni trenigowych poprzez komentarz pod planem treningowym. Zmiany dni zostaną wprowadzone:
  – od następnego tygodnia (w przypadku usługi “Opieka trenerska”);
  – od następnego miesiąca (w przypadku usługi “Trener online”).
  Użytkownik może wyłączyć jednorazowo zadeklarowyny dzień treningowy w aplikacji treningowej. Należy tego dokonać przed rozpisaniem planu treningowego przez trenera.
 8. Trener dopasuje plan treningowy do ewentualnych zmian prywatnych/zawodowych użytkownika  (np. delegacja, wakacje itp.), jeśli użytkownik poinformuje trenera o tym fakcie minimum:
  – w tygodniu poprzedzającym wydarzenie (w przypadku usługi “Opieka trenerska”);
  – w miesiącu poprzedzającym wydarzenie (w przypadku usługi “Trener online”).
 9. Użytkownik ma możliwość dodania w aplikacji aktualnych wyników badań wydolnościowych.
 10. Trenerowi przysługuje trzy razy po 5 dni urlopowych w roku (z ogólnie przyjętych dni roboczych), w których nie odpowiada na komentarze/maile, nie weryfikuje i nie zmienia planów treningowych. Trener zobowiązuje się powiadomić o terminie urlopowym minimum na tydzień przed jego rozpoczęciem.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że plan treningowy nie zawsze musi odnieść zamierzony efekt, a jego skuteczność zależy od zaangażowania zawodnika oraz innych czynników.
 12. W razie zastrzeżeń co do sposobu realizacji usługi, użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji (nie dotyczy użytkowników, którzy nie uzupełniają rezultatów w określonym czasie wskazanym w punkcie IV.3. regulaminu). Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres wskazany w punkcie I regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu spowodowane przez dostarczycieli usług zewnętrznych. O przerwach w dostępie do serwisu wynikających z aktualizacji lub przebudowy serwisu użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

V. Forum

 1. Użytkownicy, którzy wykupili jedną z oferowanych przez usługodawcę usług, uzyskują poprzez aplikację dostęp do forum. W ten sposób użytkownicy mają możliwość kontaktowania się z innymi użytkownikami aplikacji oraz z trenerami.
 2. Dostęp do forum posiadają jedynie użytkownicy, którzy wykupili jedną z płatnych usług, na czas trwania usługi.
 3. Zabronione jest zamieszczanie na forum treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających dobre obyczaje.
 4. Użytkownicy, którzy nie stosują się do w/w zakazu, zostaną pozbawieni przez usługodawcę możliwości korzystania z forum. Nie wpłynie to na realizację wybranego przez użytkownika pakietu treningowego. Nie będzie również związane z obniżeniem opłaty za usługę.
 5. Przywrócenie użytkownikowi dostępu do forum zależne jest od woli usługodawcy.
 6. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia usługodawcy wszelkich przypadków naruszenia przez innego użytkownika regulaminu.

VI. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszelkich publikowanych w serwisie treści przysługują usługodawcy oraz trenerom. Użytkownik może korzystać z dostępnych w serwisie materiałów (w tym sporządzanych dla niego planów treningowych) wyłącznie na własny użytek.
 2. Użytkownik może przekazywać osobom trzecim materiały dostępne w serwisie wyłącznie za zgodą usługodawcy. Na tej samej zasadzie możliwe jest publikowanie materiałów pobranych z serwisu na portalach społecznościowych i innych stronach internetowych.

VII. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.inzynieriabiegania.pl przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody przez kupującego, w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są przez usługodawcę poprzez ich podanie przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu treningowym wypełnianym przy wyborze usługi. Podanie danych osobowych przez użytkownika w w/w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.
 3. Poza danymi zamieszczonymi w formularzach, o których mowa w pkt. 2., użytkownik ma możliwość dostarczenia usługodawcy i trenerowi wyników swoich aktualnych badań wydolnościowych. Zamieszczenie wyników jest nieobowiązkowe i nie wpływa na możliwość realizacji usługi. Jednocześnie jednak, pozyskanie przez trenera wyników badań wydolnościowych użytkownika umożliwia mu dokładniejsze dopasowanie treningu do możliwości zawodnika.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez usługodawcę oraz przez trenera, który realizuje usługę treningową wybraną przez użytkownika.
 5. W każdej chwili użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, a nadto może zmienić, sprostować i uzupełnić dane, żądać czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania, a także, gdy są zbędne do realizacji umowy, żądać ich usunięcia.
 6. Usługodawca wykorzystuje tzw. pliki „cookies”, tj. informacje zapisywane po stronie przeglądarki użytkownika, odczytywane następnie przez serwer, który je utworzył, w celu dostarczenia danych usprawniających działanie przeglądarki. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Aby blokować automatyczne działanie „cookies” należy zmienić ustawienia przeglądarki.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin w zmienionej wersji udostępniony zostanie na stronie internetowej inzynieriabiegania.pl najpóźniej na 14 dni przed jego wejściem w życie.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2023 roku.

Regulamin kursów online – szkolenia dla biegaczy

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy prowadzony pod adresem kurs.inzynieriabiegania.pl prowadzony jest przez firmę
  Inżynieria biegania Dawid Malina
  ul. Księdza Szwedy 7b/10
  44-207 Rybnik
  NIP: 642-311-40-85
  REGON: 36335379
  e-mail: twojtrener@inzynieriabiegania.pl
  telefon: 510 509 378
  nr rachunku bankowego: PL70 1140 2004 0000 3702 7603 4279
  określaną dalej jako „Usługodawca”.
 2. Usługodawca jest jednocześnie administratorem w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Każda osoba korzystająca z serwisu staje się jego użytkownikiem.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z usługodawcą poprzez umieszczony w serwisie formularz kontaktowy, a także przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.

II. Zakup usług, rejestracja konta i metody płatności

 1. W celu korzystania z darmowych lub płatnych szkoleń oferowanych przez usługodawcę, niezbędne jest zarejestrowanie się w serwisie.
 2. Rejestracja następuje automatycznie podczas pierwszych zakupów.
 3. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 4. Zakup kolejnych szkoleń możliwy jest po zalogowaniu się w serwisie.
 5. Warunkiem zarejestrowania się w serwisie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 6. Na etapie dokonywania zakupu usługi, użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wynikającego z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 7. Usługodawca honoruje jako metodę płatności szybki przelew internetowy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 8. Po dokonaniu płatności, usługodawca wystawi użytkownikowi paragon albo (na jego żądanie) paragon z NIP lub rachunek imienny drogą mailową.

III. Realizacja usług

 1. Realizacja usługi następuje natychmiast po dokonaniu płatności.
 2. Niekóre szkolenia mogą posiadać dokładny czas startu kursu lub opóźnienia w udostępnianiu kolejnych modułów bądź lekcji. Taka informacja zostanie podana w opisie szkolenia.
 3. Użytkownik ma dostęp do wykupionych treści bez ograniczeń. Jeśli szkolenie będzie usuwane z serwisu, użytkownik, który je wykupił zostanie poinformowany o tym fakcie nie później niż miesiąc wcześniej.
 4. Użytkownik będzie miał możliwość pobrania niekórych materiałów szkoleniowych.
 5. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych prowadzących i zawsze opierają się na aktualnej wiedzy.
 6. Szkolenia są dedykowane dla fizjoterapeutów, trenerów biegania i amatorów biegania chcących poszerzać swoją wiedzę. Jednak każdy może wykupić szkolenie w serwisie.
 7. W szkoleniach wiedza jest przekazywana w jak najprostszy sposób. Jednak użytkownik przyjmuje do wiadomości, że szkolenia wymagają podstawowej wiedzy z zakresu biologii człowieka i treningu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za niezrozumienie wykupionego szkolenia.
 8. Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe wykonanie sposobów treningowych podanych w szkoleniach i za nieprawdziwe powielanie wiedzy.
 9. W razie zastrzeżeń co do sposobu realizacji usługi, użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres wskazany w punkcie I regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu spowodowane przez dostarczycieli usług zewnętrznych. O przerwach w dostępie do serwisu wynikających z aktualizacji lub przebudowy serwisu użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszelkich publikowanych w serwisie treści przysługują usługodawcy lub prowadzącym. Użytkownik może korzystać z dostępnych w serwisie materiałów wyłącznie na własny użytek.
 2. Użytkownik może przekazywać osobom trzecim materiały dostępne w serwisie wyłącznie za zgodą usługodawcy. Na tej samej zasadzie możliwe jest publikowanie materiałów pobranych z serwisu na portalach społecznościowych i innych stronach internetowych.

V. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.kurs.inzynieriabiegania.pl przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody przez kupującego, w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są przez usługodawcę poprzez ich podanie przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych osobowych przez użytkownika w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez usługodawcę oraz przez prowadzącego szkolenie wybrane przez użytkownika.
 4. W każdej chwili użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, a nadto może zmienić, sprostować i uzupełnić dane, żądać czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania, a także, gdy są zbędne do realizacji umowy, żądać ich usunięcia.
 5. Usługodawca wykorzystuje tzw. pliki „cookies”, tj. informacje zapisywane po stronie przeglądarki użytkownika, odczytywane następnie przez serwer, który je utworzył, w celu dostarczenia danych usprawniających działanie przeglądarki. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Aby blokować automatyczne działanie „cookies” należy zmienić ustawienia przeglądarki.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin w zmienionej wersji udostępniony zostanie na stronie internetowej kurs.inzynieriabiegania.pl najpóźniej na 14 dni przed jego wejściem w życie.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 roku.